Vprašanja in odgovori

Filter:

Embalaža

Nekomunalna embalaža (NKOE)

Nekomunalna embalaža (NKOE) je vsa embalaža, ki ostaja kot odpadek v proizvodnji, storitveni ali drugi dejavnosti zaradi izvajanja dejavnosti.

Najpogosteje se za NKOE šteje:

 • transportna embalaža, ki je namenjena transportu izdelkov od proizvajalca ali distributerja do trgovca, ki embalažo zavrže, pri tem pa nastaja ločeno zbrana frakcija;
 • embalaže transportna embalaža, ki konča pri vaših kupcih, ki so podjetja (ne glede na dejavnost kupca);
 • embalaža, ki kot odpadek zagotovo ne konča v gospodinjstvu (tudi če gre za prodajno embalažo);
 • embalaža, ki kot odpadek konča v trgovini zaradi izvajanja trgovinske dejavnosti.
Komunalna embalaža (KOE)

Komunalna embalaža (KOE) je vsa embalaža, ki ostaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot odpadek v javnih zavodih oz. ustanovah ter njim podoben odpadek v dejavnosti, vendar ne zaradi opravljanja dejavnosti.

Najpogosteje se za KOE šteje:

 • prodajna embalaža
 • embalaža, ki kot odpadek konča pri fizičnih osebah in gospodinjstvih;
 • embalaža, ki kot odpadek konča v javnih zavodih (vrtci, šole, domovi starejših občanov,….);
 • vsa skupinska in transportna embalaža, ki skupaj z izdelkom potuje do končnega uporabnika fizične osebe in nastaja kot odpadek v gospodinjstvu;
Kaj poročati?

3 - mesečno količino embalaže po frakcijah, ki ste jo skupaj z izdelki dali na trg RS.

Frakcije embalaže so: papir in karton, plastika, les, železo in jeklo, aluminij, steklo, drugo (npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora), sestavljena embalaža, kompozitna embalaža

Primer: izdelek vsebuje embalažo iz papirja in kartona, plastike ter kovine – poročate mesečno vsoto po embalažnih frakcijah.

Ali poročajo tudi "pavšalisti" - do 1000 kg?

Da, kvartalno poročajo vsa podjetja, ki dajo prva embalažo na trg RS, ne glede na količino.

Embalažo dobimo iz tujine in prodamo naprej na slovenski trg podjetjem. Kam potem to sodi?

Embalažo morate poročati, saj ste vi prvi, ki jo dajete na slovenski trg. Embalaža, ki se odpre pri podjetjih (npr. v trgovinah, skladiščih, proizvodnih halah…) se poroča pod nekomunalno embalažo, tista embalaža, ki pa nadaljuje pot do potrošnikov, tj. gospodinjstev pa poroča pod komunalno embalažo.

Embalaža za lastno dejavnost na poročilu 5.4 pomeni tudi za material ki smo ga vgradili sami?

Da. Poročilo 5.4. zajema le embalažo izdelkov, ki ste jo prejeli iz tujine za namen lastne porabe.

Prosim za razlago razlike med prodajno in servisno embalažo?

Razlika je v načinu pakiranja, npr. piškoti, ki jih v pekarni tekom proizvodnega procesa zapakirajo v plastične škatle in se prodajajo na policah trgovin in pekarn, so v plastični PRODAJNI embalaži.

V kolikor bi se ti piškoti prodajali v razsutem stanju in bi jih v pekarni kupili na kg, bi bila tista plastična embalaža v vlogi servisne embalaže. SERVISNA embalaža se polni na prodajnem mestu, izdelki se v njo polnijo sproti.

Kam poročamo transportno embalažo, ki je prišla iz EU od našega dobavitelja in to odvržemo v kontejner za karton?

V obrazec 5.4. pod papirno in kartonsko embalažo.

Ali poročamo tudi o vračljivih paletah?

O številu palet poročate samo prvič, nato pa le za dodatne količine, ki jih vključujete v nadzorovano kroženje zaradi povečanja obsega dobav ali nadomeščanja količine poškodovanih palet.

V kolikor je embalaža iz 95% karton in ostalo plastika. Ko to poročamo. Ali je to vse karton?

Da.

Kam spada folija z mehurčki, na dobavnici in računu dobavitelja namreč piše le mehurčkasta folija.

Pod plastično embalažo.

Poročam tudi če embalažo recikliram? Kar prejmem iz tujine, prepakiram in v isti embalaži pošljem naprej?

Poročate vso embalažo uvoženih izdelkov, ki bo ostala v Sloveniji. 

Ali poročamo tudi če embalažo recikliramo? Kar prejmemo iz tujine, prepakiramo in v isti embalaži pošljemo naprej?

Poročate vso embalažo uvoženih izdelkov, ki bo ostala v Sloveniji. 

Kam sodi stiropor?

Med plastično embalažo.

Če kupimo transportne škatle pri proizvajalcu v Sloveniji in v te škatle pakiramo moje blago za prodajo, je treba to kam vpisati?

Vaše podjetje je tisto prvo, ki  škatle uporabi kot embalažo, zato jih mora poročati. Za proizvajalca je škatla izdelek.

Ali poročamo tudi embalažo, pridobljeno iz tujine, ki jo uporabimo (recikliramo) za nadaljnje embaliranje pošiljk, ki gredo v tujino?

Te embalaže ni potrebno poročati, saj ne bo končala v Republiki Sloveniji. Vseeno si vodite evidenco te embalaže, v kolikor bi morali dokazovati, kje je ta embalaža končala.

Ali se za poročanje vzame datum PREJEMA pošiljke, ali DEJANSKE UPORABE, npr. pri lastni porabi. Če nek izdelek prejmemo v embalaži in ga imamo nekaj časa na skladišču zapakiranega, potem pa ga uporabimo (ali prodamo), kateri datum je pomemben za poročanje?

Pomemben je datum prodaje oz. porabe v Sloveniji. Dokler blago z embalažo vred stoji v skladišču, ga ni potrebno poročati.

Vrečke

Kaj poročati?

Poročate  zelo lahke plastične nosilne vrečke (debelina stene pod 15 mikronov), ki ste jih v posameznem mesecu prodali potrošnikom kot nosilne vrečke za živila, ki so predpakirana ali za neživilske proizvode.

Primer: poročate zelo lahke plastične vrečke, ki ste jih kupcem zaračunali (uporabili so jih kot nosilne vrečke)

Ne poročate vrečk, v katere ste kupcem zapakirali sadnje, meso, ribe,...torej tistih, ki so služile kot primarna embalaža izdelka.

Splošno

Kaj pomeni izraz prvič dano na trg?

Za embalažo, prvič dano na trg Republike Slovenije, se šteje naslednja embalaža:

 • Embalirano blago, ki je pripeljano v Slovenijo in prodano naprej slovenskemu kupcu;
 • Embalirano blago, ki je pripeljano v Slovenijo ter razpakirano v vašem podjetju (to, kar nastane v kontejnerjih in ni od slovenskega dobavitelja – seštevek evidenčnih listov);
 • Embalaža, ki je kupljena v Sloveniji z namenom embaliranja (kupljena kot izdelek in jo vi spremenite v embalažo).
V katerih merskih enotah poročati v aplikacijo?

Poroča se v tonah, na kg natančno – npr. 53 kg se v aplikaciji poroča kot 0,053 (tone).

Okoljska dajatev za plastiko iz vinil kloridov (PVC) znaša 300 enot obremenitve, kar pomeni 0,51 EUR/kg.
V kolikor poročate PVC, vas prosimo, da ponovno preverite, če je embalažni material res iz vinil kloridov
ali ne gre morda le za embalažo iz plastike PE, PP, PS ali drugo (plastične vrečke, folije ipd. niso iz PVC).
Zapri
* je emablaža, pri kateri so posamezne sestavine embalaže narejene iz najmanj dveh različnih materialov ali pa so posamezni dodatni elementi, vključeni v to embalažo, narjeni iz drugih materialov kot embalaža, v katero so vključeni. Ne upošteva pa se material, ki predstavlja manj kot 5% skupne mase embalažne enote. Maso tega materiala se prišteje k masi prevladujočega materiala.
** je embalaža, narejena iz dveh ali več slojev različnih matrerialov, ki jih ročno ni mogoče ločiti in ki tvorijo eno samo neločljivo enoto, sestavljeno iz notranjega vsebnika in zunanjega ohišja, ki se kot taka polni, shranjuje, prevaža in prazni.
Izberite leto in kvartal!
Izberite prevladujoč material pod točko 6.2!
Vpišite količine pod točko 6.2!
Preveri tabelo za plastične nosilne vrečke.\nIzpolnjena mora biti cela vrstica!
Vpisane imate količine vrečk! Prosimo izpolnite še težo vrečk pod točko 2.1!
Obkljukaj izjavo!
Navedite popravke!
Navedite razloge za zavrnitev!
Izberite status poročevalca!
Vpišite število in težo!
Pod točko 2.5 vpiši oba podatka!
Pod točko 1.6 vpiši oba podatka!
Pod točko 1.2 vpiši oba podatka!
Vpiši matično in davčno številko!
Preveri podatke pri tarifnih številkah:
Vpišite podatke. Če imate prazno poročilo, obkljukajte izjavo in izpolnite Leto, Kvartal, Davčno številko ter Matično številko!
Izberite kvartal!
Izberite davčno številko!
Izberite matično številko!
Varnostno shranjevanje...
Izberite leto!
Proizvod s tarifno št. ni veljaven, uvoz je bil prekinjen:
Uvoz podatkov
Za tarifno številko izberite razred:
s katerokoli zunanjo dimenzijo večjo od 50 cm
z nobeno zunanjo dimenzijo večjo od 50 cm
s katerokoli zunanjo dimenzijo večjo od 50 cm
z nobeno zunanjo dimenzijo večjo od 50 cm
tarifna številka ni več veljavna. Prosimo izberite eno od spodnjih dveh tarifnih številk
Tarifna številka ni več veljavna. Prosimo izberite eno od spodnjih tarifnih številk
Trenutni status poročila je POTRJENO.
Spremenim POTRJENO v status:
Sprememba statusa potrdila
V PRIPRAVI
ODDANO
Poročilo je že bilo izvoženo.
Želite ob naslednjem izvozu izvoziti tudi to poročilo?
Ponovni izvoz
DA
NE
Poročilo je že bilo izvoženo v EXCEL.
Želite ob naslednjem izvozu izvoziti tudi to poročilo?