Okoljska dajatev za plastiko iz vinil kloridov (PVC) znaša 300 enot obremenitve, kar pomeni 0,51 EUR/kg.
V kolikor poročate PVC, vas prosimo, da ponovno preverite, če je embalažni material res iz vinil kloridov
ali ne gre morda le za embalažo iz plastike PE, PP, PS ali drugo (plastične vrečke, folije ipd. niso iz PVC).
Zapri
* je emablaža, pri kateri so posamezne sestavine embalaže narejene iz najmanj dveh različnih materialov ali pa so posamezni dodatni elementi, vključeni v to embalažo, narjeni iz drugih materialov kot embalaža, v katero so vključeni. Ne upošteva pa se material, ki predstavlja manj kot 5% skupne mase embalažne enote. Maso tega materiala se prišteje k masi prevladujočega materiala.
** je embalaža, narejena iz dveh ali več slojev različnih matrerialov, ki jih ročno ni mogoče ločiti in ki tvorijo eno samo neločljivo enoto, sestavljeno iz notranjega vsebnika in zunanjega ohišja, ki se kot taka polni, shranjuje, prevaža in prazni.
Izberite leto in kvartal!
Izberite prevladujoč material pod točko 6.2!
Vpišite količine pod točko 6.2!
Preveri tabelo za plastične nosilne vrečke.\nIzpolnjena mora biti cela vrstica!
Vpisane imate količine vrečk! Prosimo izpolnite še težo vrečk pod točko 2.1!
Obkljukaj izjavo!
Navedite popravke!
Navedite razloge za zavrnitev!
Izberite status poročevalca!
Vpišite število in težo!
Pod točko 2.5 vpiši oba podatka!
Pod točko 1.6 vpiši oba podatka!
Pod točko 1.2 vpiši oba podatka!
Vpiši matično in davčno številko!
Preveri podatke pri tarifnih številkah:
Vpišite podatke. Če imate prazno poročilo, obkljukajte izjavo in izpolnite Leto, Kvartal, Davčno številko ter Matično številko!
Izberite kvartal!
Izberite davčno številko!
Izberite matično številko!
Varnostno shranjevanje...
Izberite leto!
Proizvod s tarifno št. ni veljaven, uvoz je bil prekinjen:
Uvoz podatkov
Za tarifno številko izberite razred:
s katerokoli zunanjo dimenzijo večjo od 50 cm
z nobeno zunanjo dimenzijo večjo od 50 cm
s katerokoli zunanjo dimenzijo večjo od 50 cm
z nobeno zunanjo dimenzijo večjo od 50 cm
tarifna številka ni več veljavna. Prosimo izberite eno od spodnjih dveh tarifnih številk
Tarifna številka ni več veljavna. Prosimo izberite eno od spodnjih tarifnih številk
Trenutni status poročila je POTRJENO.
Spremenim POTRJENO v status:
Sprememba statusa potrdila
V PRIPRAVI
ODDANO
Poročilo je že bilo izvoženo.
Želite ob naslednjem izvozu izvoziti tudi to poročilo?
Ponovni izvoz
DA
NE
Poročilo je že bilo izvoženo v EXCEL.
Želite ob naslednjem izvozu izvoziti tudi to poročilo?